Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Sabbatschool Junioren 8-12 jaar  boekje 1 ( 1ste kwartaal 2023 )

 

De junioren (8-12 jaar) zoeken hun weg in de Bijbel. Samen met het werkboekje “Geen dag zonder Gods Woord” lezen ze teksten en door middel van vragen, rebussen, plaatjes, topografische kaartjes en puzzeltjes denken ze na over Gods liefde voor hen persoonlijk en voor hun medemens.
In een periode van drie jaar gaan de junioren op chronologische wijze, van het begin van de schepping tot en met de verkondiging van het evangelie door Paulus aan de heidenen, door de Bijbel. Dit kwartaal starten de junioren helemaal vanaf het begin, Genesis. Ze staan stil bij de schepping, zondeval, zondvloed, toren van Babel, de roeping van Abraham tot op het moment dat Abraham verzocht wordt om zijn zoon te offeren.