Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Sabbatschool Tieners 12-16 jaar ( 1ste kwartaal 2023 )

Hier kunt je het boekje downloaden


Thema: ERVOOR en ERNA

De tieners gebruiken de methode Cornerstone Connections. Het is een uitgave van de Generale Conferentie en vertaalt in het Nederlands. Dit kwartaal staan de tieners stil bij wat de Bijbel en de Bijbelse waarheid voor hen persoonlijk betekent.
Dit kwartaal worden de tieners bepaald bij de verhalen uit Genesis. Van de zondenval, Kaïn en Abel, Henoch, Noach en de zondvloed, de toren van Babel, de roeping en het leven van Abraham, de vernietiging van Sodom en Gomorra, het huwelijk van Isaäk tot de gebeurtenissen rondom Jakob en Esau.  De tieners mogen zo zelf onderzoeken en geestelijk groeien om dichter tot Jezus te komen. Naast de studie kunnen de tieners ook wekelijks lezen uit de Geest der Profetie en wel uit het boek: ‘Patriarchen en Profeten’.