Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

THEMA: WERKEN VOOR DE MEESTER TOT HIJ KOMT.

 ‘Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd.’ ‘Welke vorm van menselijke waardigheid kan hier aan tippen? Wat willen we nog meer dan kinderen van de oneindige God genoemd worden? Welke wereldse eer kan dat overtreffen?                                                          Als we niet uitkijken, kunnen de verlokkingen en zaken van de wereld ons echter wegtrekken van Christus.
‘Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een volstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.’ 1 Timotheüs 6:9-10.
Hij is het die ‘ons heeft gered uit de macht van de duisternis en ons heeft overgebracht naar het rijk van Zijn geliefde Zoon, Die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.’ Kol. 1:13-14.
Vanuit een werelds perspectief gezien leven we in een erg uitdagende en stressvolle tijd. Toch geeft onze christelijke kijk op de wereld ons vertrouwen en hoop doordat we de tekenen zien die Jezus ons gaf om te weten dat de grote climax van de menselijke geschiedenis, de wederkomst van Christus, heel dichtbij is. Die wederkomst staat voor de deur.